โครงการก่อสร้างอาคารสูง 38 ชั้น Kensington (สุขุมวิท-เทพารักษ์)

เจ้าของโครงการ

บริษัท ออริจิ้น คอนโดมิเนียม จำกัด

สถานที่ก่อสร้าง

จังหวัดสมุทรปราการ

ระยะเวลาก่อสร้าง

10 ก.ย. 60 – 10 มี.ค. 63

อัลบัมโครงการ