โครงการก่อสร้างโรงงานซอยแพรกษา 11 และลานจอดรถซอยแพรกษา 10/2

เจ้าของโครงการ

บริษัท เอ็น-เทคโนโลยี คอนซัลแตนจำกัด

สถานที่ก่อสร้าง

จังหวัดสมุทรปราการ

ระยะเวลาก่อสร้าง

1 ม.ค.60 – 31 มิ.ย.60

อัลบัมโครงการ