โครงการสถานีโทรทัศน์ นิวส์ ทีวี

เจ้าของโครงการ

บริษัท ดีเอ็นบรอดคาสท์ จำกัด

สถานที่ก่อสร้าง

ซอยแบริ่ง 19

ระยะเวลาก่อสร้าง

5 มิ.ย. 58 – 31 มี.ค. 59

อัลบัมโครงการ