โครงการอาคารสำนักงาน นิมิตกุล

เจ้าของโครงการ

บริษัท เพรสซิชั่น ทูลลิ่ง เซอร์วิส จำกัด

สถานที่ก่อสร้าง

ซอยพระรามเก้า 57/1

ระยะเวลาก่อสร้าง

24 ต.ค. 57 – 26 ธ.ค.58

อัลบัมโครงการ