โครงการ อาคารสำนักงานพักอาศัย 4 ชั้น

เจ้าของโครงการ

คุณปิยะนุช รังคสิริ

สถานที่ก่อสร้าง

ซอยรัชดา 56

ระยะเวลาก่อสร้าง

25 เม.ย.59 – 24 ก.พ. 60

อัลบัมโครงการ