โครงการ Knightsbridge Sukhumvit Thepharak

เจ้าของโครงการ

บริษัท ออริจิน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)

สถานที่ก่อสร้าง

สุขุมวิท-เทพารักษ์

ระยะเวลาก่อสร้าง

อัลบัมโครงการ