โครงการ PAUSE SUKHUMVIT 115

เจ้าของโครงการ

บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด(มหาชน)

สถานที่ก่อสร้าง

ถนนสุขุมวิท 115

ระยะเวลาก่อสร้าง

22 ส.ค. 58 – 22 ส.ค. 59

อัลบัมโครงการ