โครงการสถานพยาบาล Elderly Nursing Home

เจ้าของโครงการ

บริษัท วี ดู แคร์ จำกัด

สถานที่ก่อสร้าง

ซอยกรุงเทพกรีฑา 8 แยก 16

ระยะเวลาก่อสร้าง

15 ม.ค. 59 – 15 ม.ค. 60

อัลบัมโครงการ