NOTTING HILL CHAROENKRUNG 93

เจ้าของโครงการ

บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)

สถานที่ก่อสร้าง

ซอยเจริญกรุง 93

ระยะเวลาก่อสร้าง

01 เม.ย. 59 – 31 พ.ค. 60

อัลบัมโครงการ