The Park Avanue

เจ้าของโครงการ

บริษัท บอสตัน เอเวนิว (1987)จำกัด

สถานที่ก่อสร้าง

สถานที่ก่อสร้าง ซอยกรุงเทพกรีฑา 9

ระยะเวลาก่อสร้าง

ระยะเวลาก่อสร้าง 24 ต.ค.59 – 23 ต.ค.60

อัลบัมโครงการ